Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2020 ble et helt spesielt år, sterkt preget av covid-19-pandemien både i Norge og Sverige – og resten av verden. Våre mediehus har virkelig fått bekreftet hvor viktig samfunnsoppdraget er. Innbyggerne har i større grad enn noen gang søkt til mediehusene for oppdatert og sannferdig informasjon. Økningen i antall brukere og ikke minst sidevisninger har vært formidabel, og vi har fått en sterk vekst i antall digitale abonnement. Mediehusenes sterke posisjoner har blitt enda sterkere i pandemiåret 2020.

Antall abonnenter totalt i konsernet var 574.000 ved årsskiftet. Av disse var 246.000 rene digitale abonnement. Samtidig er det i snitt 913.000 mobilbrukere som daglig er innom nettsidene til våre mediehus. I løpet av året økte også månedstallet for sidevisninger til rundt 250 millioner. Alle disse tallene underbygger at Polaris Media nå har fått en posisjon som et ledende skandinavisk mediekonsern.

 Til tross for omfattende smitteverntiltak, spesielt i Norge, oppnådde vi i 2020 en resultatvekst for konsernet. Det er vi godt fornøyde med. Selv når vi ser bort fra det vi mottok av direkte koronakompensasjon i Norge og generell redaksjonsstøtte og distribusjonsstøtte i Sverige, var det en vekst mot året før. Annonseinntektene ble sterkest rammet av pandemien. Disse inntektene ble redusert med ca 200 mill. sammenlignet med året før. Etter at pandemien hadde ført til omfattende nedstenging i mars, fryktet vi en enda større svikt i løpet av året. I stedet greide vi gjennom fortsatt vekst i brukerinntektene og reduserte kostnader å kompensere for annonsenedgangen – og dermed legge frem et bedre resultat enn året før.

 Det gjøres en imponerende jobb av alle ansatte i konsernet, både de som har hatt hjemmekontor og de som har vært på jobb med strenge smitteverntiltak. Det har særlig vært krevende med utstrakt bruk av hjemmekontor, og vi forstår at mange kan bli både leie, frustrerte og til og med ensomme. Vi har prøvd å legge til rette for et mest mulig inkluderende arbeidsmiljø, men det har vært en ny og uvant utfordring for oss alle. Situasjonen har stilt store krav både til ledere, ansatte og tillitsvalgte, og jeg er glad for at samarbeidet og dialogen har vært svært god gjennom hele denne perioden. 

 Polaris Media har i 2020 fått styrket sin posisjon som et nasjonalt mediekonsern i Norge. Dette etter etableringen av Polaris Media Sør fra 4. januar og etableringen av Polaris Media Vest fra 1. juni. For begge har resten av året vært preget av arbeid med integrasjon mot resten av konsernet, men nå er grunnlaget lagt for videre vekst og utvikling.

 Resultatet i Sverige ble vesentlig forbedret i 2020, og også her er økte abonnementsinntekter og reduserte kostnader sentrale faktorer. Det er flott å se den sterke digitale fremgangen, ikke minst i Gøteborgsposten. Ellers går distribusjonsselskapet VTD nå med overskudd etter mange år med røde tall. Fremgangen til Stampen Media legges merke til i det svenske mediemarkedet.

 Pandemien har ført til en eksplosiv vekst i netthandel både i Norge og Sverige. Helthjem Netthandel som Polaris Media eier sammen med Schibsted, opplevde en sterk vekst i leverte pakker i 2020, og selskapet tok en større markedsandel. Også VTD i Stampen Media har fått en god vekst i levering av pakker.

 Polaris Trykk oppnådde god lønnsomhet i 2020 på tross av reduserte inntekter. Gjennom kjøp av trykkeriene i Arendal og på Stord, har vi fått en ledende posisjon som nasjonal trykkeriaktør i Norge.

 Ellers gleder vi oss over flere mindre strukturelle grep som er gjennomført i 2020 og begynnelsen av 2021. Mediehuset Nyss er etablert gjennom en sammenslåing av Sunnmøringen og Sykkylvsbladet, der sistnevnte ble kjøpt våren 2020. Etter kjøpet av en majoritetspost i selskapet, er OPP etablert som et samlende mediehus i Oppdal og Rennebu gjennom en sammenslåing med Opdalingen. Videre er det gjennomført kjøp av Våganavisa i Svolvær, kjøp av en majoritetsposisjon i Hitra-Frøya og kjøp av gratisavisene Nytt i Uka i Ålesund og Stjørdals-Nytt i Stjørdal.

 Som følge av den nye konkurransesituasjonen i Trøndelag, ble det heldigitale mediehuset Steinkjer24 etablert i oktober. Dette i tillegg til økt satsing på næringsliv og debatt gjennom etableringene av MN24 og Midtnorsk debatt.  

 Etter et krevende år preget av covid-19-pandemien, er Polaris Media godt posisjonert for videre vekst og utvikling både i Norge og Sverige. Konsernet har god likviditet og negativ gjeld. Vi er godt rustet for nye strukturgrep.

 

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport