Rapport fra konserntillitsvalgt

Ja, hva skal man si? 2020 ble året som det kommer til å bli snakket om i generasjoner, også blant ansatte i Polaris Media. Med stor entusiasme og pågangsmot så vi mot et år hvor ansatte i Polaris Media skulle bidra til at Polaris Media utviklet seg videre for å bli en enda bedre arbeidsplass. 12. mars smalt det, Norge som land ble stengt ned og det hersket stor usikkerhet og en uro om hvordan dette skulle utvikle seg også i Polaris Media. Prognosene som ble lagt frem for konsernet over hvordan det i verste fall kunne ende, var lite hyggelig lesing. Jeg som konserntillitsvalgt, konsernutvalget og alle tillitsvalgte i konsernet satte straks i gang møtevirksomhet og planlegging om hvordan vi skulle håndtere dette på best mulig måte. Det var hyppig og god dialog mellom meg som konserntillitsvalgt og konsernsjef Per Axel Koch og mellom konsernutvalget og konsernledelsen. Det som utkrystalliserte seg etter hvert som pandemien skred frem, var hvordan pandemien påvirket de forskjellige delene av konsernet i forskjellig grad. Annonsemarkedet stupte over natten og ansatte i markedsavdelingene og trykkeriene måtte bære den kanskje tyngste børa i form av permitteringer og usikkerhet om fremtida. I redaksjonene og i distribusjon ble permitteringer brukt i liten grad, men pandemien satte sitt preg på hverdagen med et arbeidspress og en belastning som var høyere enn vanlig, utstrakt bruk av hjemmekontor, stadige endringer og også der en konstant usikkerhet. De ansatte møtte likevel utfordringen og sørget for rekordhøye lesertall og store mengder leverte pakker i alle mediehus og distribusjonsselskaper.

Det er imidlertid viktig å påpeke at de gode resultatene ikke kommer uten kostnad. Det er viktig å huske at lista ligger høyere enn det som trolig er forsvarlig på sikt. Faren er at den økte arbeidsbelastningen blir den nye normen. Konsernets tillitsvalgte er bekymret for at dersom belastningen forblir på dette nivået, vil vi kunne risikere flere ansatte med sykemeldinger på sikt.

Smittevern har også vært noe som vi tillitsvalgte, HR og konsernledelsen har brukt mye tid på. Dette arbeidet har vært veldig viktig for å unngå smitteutbrudd og i verste fall nedstenging. Dette har vært viktig i alle selskaper i konsernet, men spesielt viktig i trykk og distribusjon, hvor hjemmekontor er umulig. Dersom medarbeidere i disse avdelingene skulle havne i karantene, ville det fått følger i form av stengte virksomheter. Konserntillitsvalgt, konsernutvalget og konsernledelsen samarbeidet om en overordnet spørreundersøkelse som inneholdt forskjellige spørsmål om smittevern og oppfølging av smittevern i konsernet. Svarprosenten på undersøkelsen var veldig god og tilbakemeldingene var generelt veldig gode. Hjemmekontor og digitale møter har blitt den nye hverdagen til mange ansatte, her har det vært veldig viktig å få oversikt over behovene for tilrettelegging for den enkelte ansatte og at rammene som gjelder i arbeidslivet fortsatt blir fulgt.

Bedriftsbesøk og fysiske møter er en viktig del av min hverdag som konserntillitsvalgt og av naturlige årsaker har det blitt mye mindre av dette i år. Jeg har likevel fått gjennomført noen besøk, og spesielt hyggelig var det å få møte nye kolleger i Polaris Media Sør. Undertegnede og leder av underkonsernutvalget for PM Sør fikk anledning til å besøke alle våre selskaper, noe jeg satte stor pris på. Jeg fikk også gjennomført besøk hos noen av våre selskaper på Nordvestlandet og i Nord-Norge, men pandemien satte dessverre en stopper for flere bedriftsbesøk. Jeg håper det blir mulig å gjennomføre flere i året som kommer, og ikke minst få anledning til å treffe våre nye kolleger i de nye selskapene som har blitt en del av Polarisfamilien. Avslutningsvis vil jeg takke for den uvurderlige innsatsen alle tillitsvalgte i konsernet gjør og spesielt innsatsen under den pågående pandemien. Uten gode tillitsvalgte og et godt samarbeid med ledelse blir det vanskeligere å nå målene vi sammen har satt oss for årene som kommer.

                                                                                                 

Rune Setsaas
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport