Virksomhetsområdene

Polaris Media består av åtte virksomhetsområder: Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Sør, Polaris Media Vest, Polaris Trykk, Polaris Distribusjon og Stampen Media (Sverige). I tillegg eier Polaris Media 34% i Helthjem Netthandel og 9,99% av aksjene i FINN.no AS gjennom datterselskapene Adresseavisen og Polaris Media Nord-Norge.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, OPP, Hitra-Frøya, Steinkjer24, Stjørdals-Nytt (80%), Mediehuset Innherred (76,7 %) og Brønnøysunds Avis (69,4%). OPP og Opdalingen ble 1. januar 2021 fusjonert i mediehuset OPP. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Polaris Media Midt-Norge Salg, Xmedia, Hoopla AS (20,4%), Trådløse Trondheim (25,3%), Sky Labs AS (21%), Mazemap (11,3%) og FINN.no (9,96%).

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

 

Legg til i min rapport

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av de regionale mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Sykkylvsbladet, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Fjuken (96,2%), Vigga, Fjordabladet og Dølen (50%). Fra 1. januar 2021 ble Sunnmøringen og Sykkylvsbladet slått sammen til mediehuset Nyss.

Økonomiske nøkkeltall:
 
 
Brukerposisjoner:

*Daglige lesere: Dølen, Fjuken, Sunnmøringen og Vigga ikke målt i F&M 

Legg til i min rapport

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Altaposten (84%), Vesterålens Avis, samt gruppens multimediale selskaper iNord og Vesterålen Online (VOL.no), i tillegg til Avisa-Nordland (38%), Nord-Norsk distribusjon (40%) og 0,03% i FINN.no. I januar 2021 kjøpte Polaris Media Nord-Norge Våganavisa.

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

 

Legg til i min rapport

Polaris Media Sør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til de lokale mediehusene Lister (86,2%), Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende.

Av øvrig virksomhet omfatter Polaris Media Sør Markedstjenester, PM Tjenestesenter, PM Teknologi Sør, og PM Grafisk Sør.

Polaris Media eier 51% av Polaris Media Sør.

Økonomiske nøkkeltall:

*Polaris Media Sør ble oppkjøpt 1.1.2020 og er inkl. for hele 2020 med sammenligningstall for 2019. Trykk og distribusjonsvirksomheten er inkl. i egne virksomhetsområder med tall for 2020.
** EBITDA 2020 inkluderer en kostnadsreduksjon på ca. MNOK 30 mill. knyttet til pensjon.

Brukerposisjoner:

 

Legg til i min rapport

Polaris Media Vest

Polaris Media Vest består av mediehusene Sunnhordland og dets datterselskap Bømlo-Nytt. I tillegg har Bladet Sunnhordland deleierskap i Os og Fusaposten og Grenda.

Polaris Media eier 50,9% av Bladet Sunnhordland.

Økonomiske nøkkeltall:

*Omsetning og EBITDA: Polaris Media Vest ble oppkjøpt med virkning fra 1. juni 2020, og er inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20 med sammenligningstall for samme periode i 2019. Trykk og distribusjonsvirksomheten er inkl. i egne virksomhetsområder med tall for 2020.

Brukerposisjoner:

 

Legg til i min rapport

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Arendal (51%), trykkerivirksomheten i Bladet Sunnhordland (50,9%), Polaris Trykk Alta og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%). Polaris Trykk har også eierskap i Amedia Trykk Bodø (38%).

Økonomiske nøkkeltall:

*Polaris Trykk Arendal ble oppkjøpt med virkning fra 4. januar 2020, og er inkl. for hele 2020, mens Bladet Sunnhordland, avdeling trykk, ble oppkjøpt med virkning fra 1. juni 2020, og er inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20. Ingen sammenligningstall for 2019 er innarbeidet

Legg til i min rapport

Polaris Distribusjon

Distribusjonsvirksomheten består av Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Distribusjon Nord-Norge, Polaris Distribusjon Nordvestlandet, Polaris Distribusjon Sør (51%) og Sunnhordland Distribusjon (51%).

Økonomiske nøkkeltall:

*Omsetning og EBITDA: Polaris Distribusjon-Sør ble oppkjøpt med virkning fra 4. januar 2020, og er inkl. for hele 2020, mens Sunnhordland Distribusjon ble oppkjøpt med virkning fra 1. juni 2020, og er inkl. for perioden 1.6.20-31.12.20. Ingen sammenligningstall for 2019 er innarbeidet
**Årsverk: I tillegg kommer bud på 173 i 2020 (110 i 2019)

 

Legg til i min rapport

Stampen Media

Polaris Media eier Stampen Media gjennom holdingselskapet PNV Media AB, hvor aksjonærene er Polaris Media (70%), NWT-gruppen (20%) og VK Media (10%). PNV Media AB eier 51 % av Stampen Media.

Stampen Media er et av Sveriges ledende mediehuskonsern, og består av mediehusene Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning, TTELA, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten og Lokaltidningen Stenungsund, i tillegg til fire gratisaviser. I tillegg inngår distribusjonsvirksomheten Västsvensk Tidningsdistribution (VTD) og trafikkreklameselskapet Wallstreet Media i Stampen Media-konsernet.

Økonomiske nøkkeltall:

* Omsetning og EBITDA: Stampen Media ble kjøpt den 24. april 2019, og 2019 inkl. derfor tall for perioden 24.04.19-31.12.19
* Årsverk: I tillegg kommer bud på 610 i 2020 (939 i 2019)

Brukerposisjoner:


Legg til i min rapport